Вчера на 12.10.2020 се вршеше дезинфекција на сите простори во централната зграда на училиштети така да и денес на 13.10.2020 год ќе се изврши тотална дезинфекција на сите останати објекти во нашето учиште .