Të nderuar nxënës , profesor dhe stafi administrativ ju njoftojmë se me datë 02.09.2020 kemi ndryshim në strukturën udhëheqëse të Gjimnazit tonë . Është bërë ndryshimi me sa vijon largohet nga posti U.D.Drejtor Prof.Nazif Shabani dhe zavendësohet me U.D.Drejtor:Prof.Teuta Llalla , ndryshime tjera nuk ka.

I deshirojmë suksese në menaxhim Drejtoreshës Teuta Llala në kushtet e jashtezakonshme shkaku i pandemise dhe njekohësisht falemdenrojmë ish Drejtorin.